Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Žilina

Sídlo školy: Saleziánska 18, Žilina, 01001
Telefónne číslo (1): 0910905434
Emailová adresa: sos@sdb.sk
Internetová adresa: http://www.sos.sdb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Cirkevná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • Záujmové krúžky/kluby
Stravovanie žiakov: Výdajná školská jedáleň prevádzkovaná externou firmou. Každý deň v ponuke 4. druhy jedál.
Ubytovanie žiakov: Školský internát pre 100 žiakov. Výchova v duchu saleziánského preventívneho systému.
Vybavenie školy: Vynikajúce podmienky na vyučovanie tak na teoretickom ako aj na praktickom vyučovaní. Špeciálne učebne, interaktívne tabule, projektové vyučovanie…excelentné vybavenie dielní v odboroch: autoopravár, grafik digitálnych médií a stolár!