Stredná odborná škola dopravná Žilina

Sídlo školy: Rosinská cesta 2, Žilina, 01008
Telefónne číslo (1): +421918661459
Emailová adresa: sekretariat@sosdza.sk
Internetová adresa: http://www.sosdza.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola