Stredná odborná škola technická

Sídlo školy: Kozmálovská cesta 9, Tlmače, 93528
Telefónne číslo (1): 036/6341981
Emailová adresa: jan.kunik@sostlmace.sk
Internetová adresa: http://www.sostlmace.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na občerstvenie
 • Lyžiarske kurzy
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 12,1% (36), chlapcov 87,9% (261)
Profil školy: Stredná odborná škola technická je výchovno – vzdelávacia štátna inštitúcia, ktorá má 63 ročnú históriu. Zaoberá sa výchovou kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky. Žiakov vyučujeme v trojročných učebných, štvorročných študijných a dvojročných nadstavbových odboroch.
Zváračská škola č. 006/7 pri SOŠt v Tlmačoch: V roku 2008 vznikla Zvaračská škola pri SOŠt Tlmače pod poradovým číslom 006/7 v spolupráci s Cechom zvaračských odborníkov Trnava a Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ponúkame základné kurzy zvárania podľa STN 050705, úradné skúšky podľa STN EN 287-1, predĺženie základných zváračských kurzov.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie: Naša škola od septembra 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2464200
Strojný mechanik
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2433200
Obrábač kovov
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
6405400
Pracovník marketingu
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2426400
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2411400
Mechanik nastavovač
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2697400
Mechanik elektrotechnik
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2413400
Mechanik strojov a zariadení
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /