SOŠ technická Hlohovec

Sídlo školy: F. Lipku 2422/5, Hlohovec, 92001
Telefónne číslo (1): 033-7320620
Emailová adresa: sosthc@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.sosthc.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola