Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 500, Vráble

Sídlo školy: Ul.1.mája 500, Vráble, 95201
Telefónne číslo (1): 0905474046
Telefónne číslo (2): 0908703511
Emailová adresa: sost-vrable@sost-vrable.sk
Internetová adresa: http://www.souevr.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: .
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 5,5% (11), chlapcov 94,5% (189)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2697K00
Mechanik elektrotechnik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2679K00
Mechanik – mechatronik
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2411K00
Mechanik nastavovač
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 / 28
2412K00
Mechanik číslicovo riadených strojov
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2487H01
Autoopravár – mechanik
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2423H00
Nástrojár
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2683H15
Elektromechanik – úžitková technika
2017-2018 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2675F03
Elektrotechnika – elektronické zariadenia
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2414K01
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
2414K02
Strojárstvo – obrábanie materiálov
2017-2018 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15