Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1, Nitra

Sídlo školy: Škultétyho 1, Nitra, 94911
Telefónne číslo (1): 037/6422903
Telefónne číslo (2): 0910124003
Faxové číslo: 037/6422903
Emailová adresa: info@ssusnitra.sk
Internetová adresa: http://www.ssusnitra.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: elitná škola, s.r.o.
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 42124956
DIČ: 2023100607
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 67,4% (64), chlapcov 32,6% (31)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8296600
Grafický dizajn
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 /
8297600
Fotografický dizajn
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 /
8260600
Propagačné výtvarníctvo
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 /
8222600
Úžitková maľba
2012-2013 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 /
8293700
Grafika vizuálnych komunikácií
2012-2013 3 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 18 /