Stredná odborná škola Trenčín

Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
Tel: 032/7432730
Fax: 032/7435422
E-mail: sostn@sostn.sk
Vych. poradca: Mgr. Monika Augustinova, monika.augustinova@sostn.sk