Stredná zdravotnícka škola Prešov

Sídlo školy: Sládkovičova 36, Prešov
Telefónne číslo (1): +421 51 /77 33 304
Faxové číslo:
Emailová adresa: http://www.szspo.sk/sk/
Internetová adresa: sekretariat@szspo.sk
Zriaďovateľ:
Typ školy:
IČO: 00606804