Stredná odborná škola záhradnícka

Sídlo školy: Brezová 2, Piešťany, 92177
Telefónne číslo (1): 0337625695
Telefónne číslo (2): 0337725511
Faxové číslo: 0337621516
Emailová adresa: szaspn@svspn.sk
Internetová adresa: http://www.szaspn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
4228M00
Záhradnícka výroba a služby
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 84 /
3916M00
Životné prostredie
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
4211M00
Záhradníctvo
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
4221Q00
Vidiecka turistika
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 58 /
4219M02
Lesníctvo – krajinná ekológia
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 /