Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo školy: Mojmírova 99/28, Piešťany, 92101
Telefónne číslo (1): 033-7726491
Emailová adresa: zssmojmir@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.sosoasmojmir.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola