Stredná priemyselná škola Bardejovská 24, Prešov

Sídlo školy: Bardejovská 24, Prešov, 08006
Telefónne číslo (1): 051/7463311
Emailová adresa: sekretariat@sps-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.spsdrevpo.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr.Jozef Kurej
Zriaďovateľ: VÚC Prešov
Typ školy: Štátna škola
IČO: 42082404