Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Sídlo školy: Kmeťovo stromoradie 5, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): +421 51 77 11 294
Telefónne číslo (2): +421 51 74 81 186
Faxové číslo: +421 51 77 11 293
Emailová adresa: skola@pasapo.sk
Internetová adresa: http://www.pasapo.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr. Oľga Vavreková
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00162825