Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

Sídlo školy: Komenského 1, Humenné, 06659
Telefónne číslo (1): 057-7888130
Emailová adresa: sekretariat@spschap-he.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.spschhe.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola