Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – Humenné

Sídlo školy: Komenského 4, Humenné, 06601
Telefónne číslo (1): 057-7753826
Emailová adresa: sekretariat@gymagls-he.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.gymhe.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola