Stredná priemyselná škola dopravná

Sídlo školy: Študentská 23, Trnava, 91745
Telefónne číslo (1): 033-5521161
Telefónne číslo (2): 033-5521085
Faxové číslo: 033-5340681
Emailová adresa: spsdtt@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.spsdtt.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2675M00
Elektrotechnika
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3767M00
Dopravná akadémia
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2018-2019 1 rok Písomná skúška Externé Chlapcov, dievčatá 30 /
3917M09
Technické a informatické služby – zasielateľstvo
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 0 /