Stredná zdravotnícka škola

Sídlo školy: Lichardova 1, Skalica, 90901
Telefónne číslo (1): 034-6644401
Emailová adresa: szsskalica@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.szsskalica.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola