Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Sídlo školy: Lermontovova 1, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 0556325411
Emailová adresa: spsstage@spssagke.edu.sk
Internetová adresa: http://www.stavke.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Michal Mitrik, PhD.
Typ školy: Štátna škola

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3650M01
Staviteľstvo – pozemné staviteľstvo
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
3650M00
Staviteľstvo
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 25 /
3692M00
Geodézia, kartografia a kataster
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 25 /