Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice

Sídlo školy: Jakobyho 15, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055/6337251
Emailová adresa: suvke@suvke.sk
Internetová adresa: http://www.suvke.sk/
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. akad. soch. Štefan Michalko
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8221M11
Dizajn – grafický a priestorový dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
8273M00
Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
8259M00
Animovaná tvorba
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
8245M07
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
8261M00
Propagačná grafika
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 18 / 18
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
8297M00
Fotografický dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
8298M00
Odevný dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8
8289M00
Keramický dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 8 / 8