Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA

Sídlo školy: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 0918958780
Emailová adresa: info@pinkharmony.sk
Internetová adresa: http://pinkharmony.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 42299977
Dni otvorených dverí:
19.10.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 7.12.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 1. 2.2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 50,0% (15), chlapcov 50,0% (15)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8240M00
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5
8260M00
Propagačné výtvarníctvo
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5
8270M00
Scénická kostýmová tvorba
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5
8273M00
Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5
8278M00
Maskérska tvorba
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 5 / 5