Súkromná škola umeleckého priemyslu

Sídlo školy: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 0918958780
Emailová adresa: info@pinkharmony.sk
Internetová adresa: http://pinkharmony.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Juraj Družbacký
Zriaďovateľ: PaedDr. et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 42299977