Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Sídlo školy: Pod kalváriou 1, Nové Zámky, 94001
Telefónne číslo (1): 035-6400879
Emailová adresa: zdravsk@gmail.com
Internetová adresa: http://www.szskalvarianz.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola