Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava

Sídlo školy: Námestie 1. mája č. 1, Rožňava, 04801
Telefónne číslo (1): 058-7322339
Emailová adresa: skola@szsrv.edu.sk
Internetová adresa: http://www.szsrv.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola