Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Akademika Hronca 1, Rožňava

Sídlo školy: Akademika Hronca 1, Rožňava, 04801
Telefónne číslo (1): 058-7324503
Emailová adresa: skola@gymrv.sk
Internetová adresa: http://www.gymrv.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola