Stredná zdravotnícka škola – Humenné

Sídlo školy: Lipová 32, Humenné, 06683
Telefónne číslo (1): 057-7754339
Emailová adresa: skola@szshe.sk
Internetová adresa: http://www.szshe.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola