Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova 40, Košice

Sídlo školy: Kukučínova 40, Košice, 04137
Telefónne číslo (1): 055/6221216
Faxové číslo: 055/6221216
Emailová adresa: szskosice@kukucinka.sk
Internetová adresa: http://kukucinka.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: PhDr. Anna Hencovská
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00606758