Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice

Sídlo školy: Gemerská 1, Košice, 04011
Telefónne číslo (1): 055/ 64 24 371
Emailová adresa: sosgemke@mail.telekom.sk
Internetová adresa: http://www.sosgemke.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Ingrid Sedláková
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 17078423