Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Sídlo školy: Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, 03101
Telefónne číslo (1): 044-5522497
Emailová adresa: sekretariatszslm@vuczilina.sk
Internetová adresa: http://www.szslm.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola