Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Sídlo školy: Hradná 340, Liptovský Hrádok, 03301
Telefónne číslo (1): 0915836148
Emailová adresa: riaditel@stklh.sk
Internetová adresa: http://www.stklh.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 88,2% (15), chlapcov 11,8% (2)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
8227Q01
Tanec – klasický tanec
2013-2014 8 rokov Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /