Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Sídlo školy: Moyzesova 17, Košice I, 04176
Telefónne číslo (1): 055-6221189
Emailová adresa: skola@szske.sk
Internetová adresa: http://www.szske.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola