Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice I

Sídlo školy: Mäsiarska 25, Košice I, 04001
Telefónne číslo (1): 055-7298668
Emailová adresa: szssvalzbety@gmail.com
Internetová adresa: http://www.szssvalzbetyke.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Typ školy: Cirkevná škola