Stredná zdravotnícka škola Nitra

Sídlo školy: Farská 23, Nitra, 95050
Telefónne číslo (1): 037-7930001
Emailová adresa: sekretariat@szsnitra.sk
Internetová adresa: http://www.szsnitra.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola