Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Sídlo školy: Kmeťovo stromoradie 1, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7725302
Emailová adresa: riaditel@szssvbazpo.edu.sk
Internetová adresa: http://www.szssvbazpo.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rád sestier sv. Bazila Veľkého
Typ školy: Cirkevná škola