SPŠ Stredná priemyselný škola stavebná, Prešov

Sídlo školy: Plzenská 10, Prešov, 08001
Telefónne číslo (1): 051-7732603
Emailová adresa: sekretariat@spsstav-po.vucpo.sk
Internetová adresa: http://www.spsstavpo.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola