Súkromná stredná odborná škola Gos – Sk

Sídlo školy: Ferka Urbánka 19, Trnava, 91810
Telefónne číslo (1): 033-5511161
Emailová adresa: sekretariat@ssoutt.sk
Internetová adresa: http://www.ssoutt.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Gos-Sk, s.r.o.
Typ školy: Súkromná škola