Súkromná stredná odborná škola

Sídlo školy: SNP 1202/14, Dolný Kubín, 02601
Telefónne číslo (1): 0918871199
Emailová adresa: zastupca@ssousnpdk.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sukromnaskolazemko.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6445400
Kuchár
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6445200
Kuchár
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6444200
Čašník, servírka
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3383000
Spracúvanie dreva
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov /
2683211
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
2423200
Nástrojár
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov /
3686200
Stavebná výroba
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov /
6460202
Predavač – rozličný tovar
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6323600
Hotelová akadémia
2012-2013 5 rokov Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6411401
Prevádzka obchodu – vnútorný obchod
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403400
Podnikanie v remeslách a službách
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2411400
Mechanik nastavovač
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3659400
Stavebníctvo
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3656400
Operátor stavebnej výroby
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov /
3341400
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov 15 / 15
3661200
Murár
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov 15 / 15
6489200
Hostinský, hostinská
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
6421400
Spoločné stravovanie
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
6426400
Vlasová kozmetika
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
6446400
Kozmetik
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15
3355200
Stolár
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov 15 / 15
6456200
Kaderník
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 15 / 15