Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Sídlo školy: Ľ. Štúra 35, Čadca, 02354
Telefónne číslo (1): 041-4353633
Emailová adresa: gymtu@stonline.sk
Internetová adresa: http://www.gturzovka.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola