Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14 Košice

Sídlo školy: Palackého 14, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055/6742251
Telefónne číslo (2): 0904107681
Faxové číslo: 055/6742251
Emailová adresa: skola@ssosterciumke.edu.sk
Internetová adresa: http://ssosterciumke.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Anna Šáriová
Zriaďovateľ: Tercium Košice n.o.
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6332Q00
Daňové služby
2018-2019 2 roky Nie Kombinované Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2018-2019 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2018-2019 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
7237M00
Informačné systémy a služby
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2019-2020 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6332Q00
Daňové služby
2019-2020 2 roky Nie Kombinované Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2019-2020 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2019-2020 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2020-2021 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2020-2021 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6332Q00
Daňové služby
2020-2021 2 roky Nie Kombinované Chlapcov, dievčatá 15 /
7237M00
Informačné systémy a služby
2020-2021 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
6317M00
Obchodná akadémia
2020-2021 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /
6341M00
Škola podnikania
2020-2021 3 roky Nie Externé Chlapcov, dievčatá 15 /