Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Sídlo školy: Bocatiova 1, Košice, 04001
Telefónne číslo (1): 055 /632 34 75
Emailová adresa: skola@sosbocatiuske.sk
Internetová adresa: http://www.sosbocatiuske.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Mgr. Ján Miglec
Typ školy: Štátna škola

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6444H00
Čašník, servírka
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6445H00
Kuchár
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 20
6451H00
Aranžér
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
6460H00
Predavač
2018-2019 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
2951M00
Výživa a šport
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
6442K00
Obchodný pracovník
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
6445K00
Kuchár
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
6444K00
Čašník, servírka
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
7646M00
Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
2018-2019 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30
6421K00
Spoločné stravovanie
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6411K00
Prevádzka obchodu
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3161F00
Praktická žena
2018-2019 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30