Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava – Ružinov

Sídlo školy: Exnárova 20, Bratislava – Ružinov, 82601
Telefónne číslo (1): 02/ 32 11 80 52
Telefónne číslo (2): 02/32 11 80 51
Emailová adresa: sousba@sous-ruzinov.sk
Internetová adresa: http://www.sous-ruzinov.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: UniTrade Institute s.r.o.
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 00681881

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
  • Lyžiarske kurzy
  • Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
  • Tuzemské výlety a exkurzie
  • Učebnice zdarma
  • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
  • Zahraničné výlety a exkurzie
  • Záujmové krúžky/kluby
  • Možnosť prospechového štipendia
  • Podporované používanie notebookov pri výučbe
  • Školský bufet
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 5,9% (20), chlapcov 94,1% (320)
Nové: Naša škola zriadila ďalšie dve nové moderne počítačové učebne.
Zriadili sme nové učebne a aj dielne s Interaktívnymi tabuľami – už šesť, projektormi a zariadeniami.
Zriadená Wifi sieť v celej bodove školy – SANET, GTS
Vybudovali sme nové viacúčelové ihrisko
Nový školský bufet – študentské ceny
Stravovanie žiakov: školský bufet – študetské ceny
Obedy zabezpečené v spolupráci – gymnázium
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie žiakov je zabezpečené v Internáte SOŠ Ivánska cesta.
Žiakom prispievame na ubytovanie alebo cestovné – príspevok 10 – 15 eur mesačne.
Vybavenie školy: – štyry moderné počítačové učebne PC + dataprojektor+internet
– internet a pripojenie v škole aj v dielňach – WiFi, SANET, GTS
– telocvičňa, ihrisko / basktbal, mini futbal, volejbal, nohejbal……/
– šesť učební vybavených s Interaktívnymi tabuľami
– nový školský nábytok a všetkých triedach sklokeramické tabule
Ďalšie informácie: ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE JE BEZPLATÉ

– poskytujeme žiakom pracovné oblečenie a všetky pomôcky-zdarma
– možnosť zárobku žiakov na produktívnych prácach vo firmách, v rodinných firmách a živnostníkov
– možnosť zapájania sa do rôznych krúžkov v rámci školy
– poskytujeme príspevok na lyžiarska a zváračský kurz
– odmeňujeme dobrých žiakov vecnými cenami

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
2675402
Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
3659401
Stavebníctvo – výroba stavieb
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2414401
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2015-2016 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
6405400
Pracovník marketingu
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
2682400
Mechanik počítačových sietí
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
3656400
Operátor stavebnej výroby
2013-2014 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
3776K01
Mechanik lietadiel – mechanika
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 15 /
2487201
Autoopravár – mechanik
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
3678200
Inštalatér
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
3675200
Maliar
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
3663200
Tesár
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
3661200
Murár
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
3355200
Stolár
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
2683211
Elektromechanik – silnoprúdová technika
2015-2016 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /
2435202
Klampiar – stavebná výroba
2013-2014 3 roky Nie Denné Chlapcov 12 /