Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava