Súkromné gymnázium FUTURUM

Sídlo školy: Kožušnícka 71/2, Trenčín, 91105
Telefónne číslo (1): 0918 325 444
Emailová adresa: skola@sgfuturum.sk
Internetová adresa: http://www.sgfuturum.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: FUTURE, n.o.
Typ školy: Súkromná škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 59,5% (110), chlapcov 40,5% (75)