Súkromné gymnázium Žilina

Sídlo školy: Oravská cesta 11, Žilina, 01001
Telefónne číslo (1): 041/7235315
Telefónne číslo (2): 0911/345345
Faxové číslo: 041/7235315
Emailová adresa: ssag@ssag.sk
Internetová adresa: http://www.ssag.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
IČO: 37804324
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 59,1% (65), chlapcov 40,9% (45)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902574
Gymnázium – bilingválne štúdium
2015-2016 5 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 / 31