Súkromné konzervatórium

Sídlo školy: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 0905618850
Emailová adresa: info@pinkharmony.sk
Internetová adresa: http://www.pinkharmony.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy: PaedDr. Juraj Družbacký
Zriaďovateľ:
PaedDr. et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
Typ školy: Súkromná škola