Súkromné športové gymnázium PHA

Sídlo školy: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Telefónne číslo (1): 0905235609
Emailová adresa: info@pinkharmony.sk
Internetová adresa: http://www.pinkharmony.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ:
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí:
19.10.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 7.12.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 1. 2.2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Stravovanie žiakov: Stravovanie (obedy) škola zabezpečuje.
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie študentov škola zabezpečuje v internátoch v meste.
Vybavenie školy: Škola zabezpečuje okrem telocvične aj bazén, saunu a posilňovňu.
Ďalšie informácie: Škola má zazmluvnenú spoluprácu so športovými klubmi (futbal, hokej,…)
V škole pôsobí zmiešaný spevácky zbor a kapela.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J77
Gymnázium – šport
2018-2019 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 / 30