Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Sídlo školy: Hronská 3, Bratislava, 82107
Telefónne číslo (1): 02/45242585
Emailová adresa: oujezdska@gymhron.sk
Internetová adresa: http://www.gymhron.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: RNDr. Marcela Dlugošová
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí: 13.12.2018 (štvrtok) v čase od 9,00-13,00 hod.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J73
Gymnázium – cudzie jazyky
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 28 /
7902J74
Gymnázium – bilingválne štúdium
2018-2019 5 rokov Písomná skúška, Iná/ďalšia skúška Denné Chlapcov, dievčatá 56 /
7902J73
Gymnázium – cudzie jazyky
2018-2019 8 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 52 /