Gymnázium Ivana Horvátha

Sídlo školy: Ivana Horvátha 14, Bratislava, 82103
Telefónne číslo (1): 02/43423677
Telefónne číslo (2): 02/43413069
Emailová adresa: skola@horvatha.sk
Internetová adresa: http://horvatha.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
Dni otvorených dverí:
Utorok 4. decembra 2018 10:30-16:00 hod.

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J74
Gymnázium – bilingválne štúdium
2018-2019 5 rokov Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /
7902J00
Gymnázium
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 90 /