Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sídlo školy: Sklenárova 1, Bratislava 2, 82109
Telefónne číslo (1): 02/53413621
Emailová adresa: souo-sj@stonline.sk
Internetová adresa: http://sossklenarova.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
IČO: 00893463
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode

Výhody školy:
 • Absolventsky certifikat IES
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Školský bufet
 • Športový výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Zaistenie autoškoly
 • Zaistenie tanečných kurzov
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Splátkový kalendár školného
Stravovanie žiakov: Zabezpečené v ŠJ

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6405K00
Pracovník marketingu
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6442K00
Obchodný pracovník
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6329M01
Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6354M04
Služby a súkromné podnikanie – marketing
2014-2015 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6451H00
Aranžér
2014-2015 3 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6460H00
Predavač
2014-2015 3 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /