Stredná priemyselná škola dopravná

Sídlo školy: Kvačalova 20, Bratislava 2, 82108
Telefónne číslo (1): 02/55 96 96 86
Telefónne číslo (2): 02/55 56 56 76
Faxové číslo: 02/55 96 97 22
Emailová adresa: spsdkvac@ba.telecom.sk
Internetová adresa: http://www.spsdkvacba.edu.sk/
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 30775311

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výmenné pobyty študentov v zahraničí
 • Zaistenie autoškoly
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Možnosť získanie certifikátu ECDL
 • On-line informačný systém dochádzky
 • Prijímacie skúšky nanečisto
 • Zahraničné výlety a exkurzie
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 11,3% (30), chlapcov 88,7% (235)
Školské vzdelávacie programy: SPŠD ponúka vzdelávanie pre absolventov ZŠ v šk. roku 2015/2016 v dvoch študijných odboroch:
– 3765 M technika a prevádzka dopravy – podľa školského vzdelávacieho programu Prevádzka, údržba a vedenie motorových vozidiel,
– 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – podľa školského vzdelávacieho programu Služby v doprave, zasielateľstve a logistike,
– 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – podľa školského vzdelávacieho programu Elektrotechnik v doprave

Študijné odbory poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A a sú ukončené maturitnou skúškou.

Školská autoškola: SPŠD ponúka svojim žiakom získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B v školskej autoškole za polovičné ceny! Jazdy, trenažér, autocvičisko – všetko počas vyučovania!
Stravovanie žiakov: ZŠ Kulíškova ul., Bratislava
Vybavenie školy: Laboratóriá strojných meraní a elektrotechniky, dielne strojného obrábania, stolárska a zámočnícka dielňa, zvarovňa, motoráreň, vlastný autoservis, kompletne vybavený aj najmodernejšou diagnostickou technikou, vlastná autoškola pre skupiny „B“ a „A“, tri učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet, odborné učebne technického kreslenia a častí strojov, odborné učebne cestných vozidiel a cestnej dopravy s množstvom učebných pomôcok, odborná učebňa techniky administratívy a hospodárskej korešpondencie, dve telocvične, posilňovňa, jazykové učebne anglického a nemeckého jazyka.
Ďalšie informácie: Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2011-2012 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2011-2012 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 60 /
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 56 / 56
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2009-2010 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 56 / 56
3760600
Prevádzka a ekonomika dopravy
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 56 / 56
3765600
Technika a prevádzka dopravy
2008-2009 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 56 / 56
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 52 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2015-2016 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
3739M00
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
3765M00
Technika a prevádzka dopravy
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /
3760M00
Prevádzka a ekonomika dopravy
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 26 /