Gymnázium J.G. Tajovského Banská Bystrica

Sídlo školy: J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, 97400
Telefónne číslo (1): 048-4135237
Emailová adresa: gymnazium.jgt@gmail.com
Internetová adresa: http://www.gjgt.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica
Typ školy: Štátna škola