Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Sídlo školy: Hurbanova 6, Banská Bystrica, 97518
Telefónne číslo (1): 048-4723312
Emailová adresa: spsjm@spsjm.sk
Internetová adresa: http://www.spsjm.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola