Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Sídlo školy: 17. novembra 1296, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4322330
Emailová adresa: kancelaria@gymcadca.sk
Internetová adresa: http://www.gymcadca.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina
Typ školy: Štátna škola